• Pełnych spokoju i radości
 • Świat Wielkanocnych
 • oraz miłych chwil spędzonych
 • w gronie rodzinnym
 • życzą
 • Dyrektor i Pracownicy
 • Archiwum Nauki PAN i PAU
 • w Krakowie

 


Aktualności

Zaproszenie


Zapraszamy na stronę internetową nowego projektu www.pauart.pl, elektronicznego katalogu ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych, będących własnością Polskiej Akademii Umiejętności, częściowo także Polskiej Akademii Nauk.


Starsze informacje:

 • Bazie Spuścizna - Archiwa Krakowskie - 3 spotkanie konsultacyjne

  Kolejne spotkanie dotyczące bazy Spuścizna - Archiwa Krakowskie odbyło się 8 grudnia b. r. w Bibliotece Jagiellońskiej. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy archiwów, bibliotek i muzeów współtworzących projekt: dr Karolina Grodziska (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie), prof. dr hab. Zbigniew Pietrzyk (Biblioteka Jagiellońska), prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) oraz dr Rita Majkowska (Archiwum Nauki PAN i PAU). Ze strony Archiwum Nauki obecni byli: mgr Tomasz Filip oraz dr Bernadeta Wilk. W trakcie spotkania zapoznano się z obecnym stanem prac nad modyfikacją interfejsu użytkownika bazy danych Spuścizna - Archiwa,Biblioteki, Muzea Krakowskie.


 • Zaproszenie na wystawę

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI, ARCHIWUM NAUKI PAN i PAU oraz BIBLIOTEKA NAUKOWA PAU i PAN, zapraszają na otwarcie wystawy Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie, które odbędzie się w piątek 14 listopada 2014 o godzinie 14.00 w sali wystawowej Archiwum Nauki przy ul.św. Jana 26.

  Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914-1919, która rozpocznie się 14 listopada 2014 o godzinie 10.00 w Dużej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17.


 • Bazie Spuścizna - Archiwa Krakowskie- 2 spotkanie konsultacyjne

  Kolejne spotkanie dotyczące bazy Spuścizna - Archiwa Krakowskie odbyło się 30 września b. r. w siedzibie Archiwum Nauki przy ul. Św. Jana 26. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy archiwów, bibliotek i muzeów współtworzących projekt: dr Barbara Berska (Archiwum Narodowe w Krakowie), dr Karolina Grodziska (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie), prof. dr hab. Zbigniew Pietrzyk (Biblioteka Jagiellońska), prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) oraz dr Rita Majkowska (Archiwum Nauki PAN i PAU). Obecna była także dyrektor Biura Polskiej Akademii Umiejętności mgr Anna Michalewicz. Ze strony Archiwum Nauki obecni byli: mgr Joanna Czechowska, mgr Tomasz Filip oraz dr Bernadeta Wilk. W trakcie spotkania zostały omówione, zaproponowane i przedyskutowane wcześniej, zmiany przebudowania, zmodyfikowania oraz dostosowania interfejsu bazy danych do potrzeb instytucji mających realizować projekt Spuścizna - Archiwa Krakowskie.


 • Bazie Spuścizna - Archiwa Krakowskie- spotkanie konsultacyjne

  W dniu 25 czerwca b. r. w siedzibie Archiwum przy ul. Św. Jana 26 odbyło się spotkanie dotyczące bazy Spuścizna - Archiwa Krakowskie, w którym wzięli udział dyrektorzy archiwów i bibliotek współtworzących projekt: dr Barbara Berska (Archiwum Narodowe w Krakowie), dr Karolina Grodziska (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie), prof. dr hab. Zbigniew Pietrzyk (Biblioteka Jagiellońska), prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz dr Rita Majkowska (Archiwum Nauki PAN i PAU). Obecni byli: ze strony Biblioteki Jagiellońskiej mgr Krzysztof Frankowicz wicedyrektor ds. zbiorów oraz mgr Zbigniew Koziński kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych, z Archiwum Nauki: mgr Joanna Czechowska, mgr Tomasz Filip oraz dr Bernadeta Wilk. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z prezentacją multimedialną poświęconą opracowanej w latach 1998-2003 i dostępnej on-line bazie Spuścizna - Archiwa Krakowskie oraz podjęli decyzje co do dalszej współpracy w ramach projektu. Kolejne spotkanie przewidziane jest na koniec września.


Zobacz więcej>>