Aktualności


W dniu 25 czerwca b. r. w siedzibie Archiwum przy ul. Św. Jana 26 odbyło się spotkanie dotyczące bazy Spuścizna - Archiwa Krakowskie, w którym wzięli udział dyrektorzy archiwów i bibliotek współtworzących projekt: dr Barbara Berska (Archiwum Narodowe w Krakowie), dr Karolina Grodziska (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie), prof. dr hab. Zbigniew Pietrzyk (Biblioteka Jagiellońska), prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz dr Rita Majkowska (Archiwum Nauki PAN i PAU). Obecni byli: ze strony Biblioteki Jagiellońskiej mgr Krzysztof Frankowicz wicedyrektor ds. zbiorów oraz mgr Zbigniew Koziński kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych, z Archiwum Nauki: mgr Joanna Czechowska, mgr Tomasz Filip oraz dr Bernadeta Wilk. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z prezentacją multimedialną poświęconą opracowanej w latach 1998-2003 i dostępnej on-line bazie Spuścizna - Archiwa Krakowskie oraz podjęli decyzje co do dalszej współpracy w ramach projektu. Kolejne spotkanie przewidziane jest na koniec września.


Starsze informacje:

Zobacz więcej>>